Bråk på skolebussrute

Busselskapet Nettbuss har flere problemer med elevtransport i Gjesdal og Sandnes. Nettbuss vil ha kommunene på banen for å løse flokene.