890 har ikke fått skoleplass

890 søkere med rett til videregående opplæring har ikke fått noe tilbud om skoleplass etter første runde med inntak.