Folkemøte om skolesituasjonen i Time

Rosseland skule er sprengt, og elevantallet øker. Nå etterlyser foreldrene handling fra politikerne. Torsdag blir det folkemøte på skolen.