- Må ikke svekke kollektivsatsing

Kan ei altfor effektiv, firefelts Gandsfjord-bru undergrave målet om høy kollektivandel i den nye byen i Sandnes øst? Ja, mener veiplanleggere.