Mange bor gratis

Østeuropeere som jobber i jordbruket i distriktet bor vesentlig billigere enn de polske arbeiderne på Ålgård.