- Me får dobbel straff

Meininga var å ta skulkarane. Resultatet er at mange andre elevar får nedsett karakter i orden og oppførsel.