Rundkjøring med lys

Rundkjøringen mellom Nesbuveien og rampen fra Motorveien på Hinnaer fra torsdag av Norges første lysregulerte rundkjøring. Men barei rush og bare på Nesbuveien.