Stolte over svar på flaskepost

Ungene i SFO på Byfjord skole er fryktelig stolte over å ha fått svar på flaskepostene sine. Men mest overrasket.