Vann og kloakk mellom teori og praksis

Mens kommunene i teorien legger føringer for vann og avløp i forbindelse med hytteutbygging, florerer avvikene i praksis enkelte steder.