Sigve får likevel fortsette på skolen

<p> Psykisk utviklingshemmede Sigve Haaland får likevel et femte år på Time videregående skole. Det er tredje gang i år at Norsk Forbund for Utviklingshemmede vinner fram i en klagesak mot fylket. </p>

Publisert: Publisert:
  • Ine Mæland
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel

Rettigheter: Beskjeden kom tre uker etter skolestart. Fylkesmannen har gått tilbake på eget vedtak og opphever Rogaland fylkeskommunes vedtak.

— Vi retter oss etter fylkesmannen. Så snart forholdene på skolen er klare, kan eleven begynne opplæringen, sier Magne Nesvik, fylkesdirektør for opplæring.

Olaug Haaland, mor til Sigve, er lettet.

  • Men vi har ventet altfor lenge. Sigve har mistet en måned av undervisningen. Jeg føler at saken har blitt trenert, sier hun.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Rogaland (NFU) ved Jens Petter Gitlesen hjalp Sigves foreldre med å klage på det første vedtaket fra fylkesmannen.

  • Ingen snakket med Sigve eller de som er i kontakt med ham daglig før en konkluderte med at Sigve ikke kunne lære mer. Det er en saksbehandlingsfeil, sier Olaug Haaland.

- Ikke et engangstilfelle

Jens Petter Gitlesen mener Sigve Haalands sak ikke skiller seg ut:

  • Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for vedtaket. I Rogaland blir den konsekvent gjort av folk som ikke kjenner eleven eller er i nær kontakt med ham eller henne, sier Gitlesen.

NFU har engasjert seg i tre saker om utvidet videregående opplæring i år og har fått medhold i alle tre.

  • Er ikke det påfallende, Magne Nesvik?
  • Tre saker er ikke så mange. Loven åpner for at vi skal bruke skjønn. Det gjør vi etter beste evne. Staten mener åpenbart at vi tolker loven for strengt. Hvis staten mener alle skal få utvidet videregående opplæring, må den gi oss penger til det.

Kan begynne snart

  • Blir de sakkyndige vurderingene gjort uten at noen snakker med ungdommene eller personer nær dem?
  • Nei, det blir gjort en profesjonell vurdering som jeg har full tillit til. Vi kontakter de som kjenner ungdommene, gjerne læreren på skolen. Det er lite poeng i å kontakte foreldrene på nytt i de tilfellene hvor vi allerede vet hva de mener, sier Magne Nesvik.

Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør hos fylkesmannen, vil ikke kommentere saken. I en e-post til Olaug Haaland skriver juridisk rådgiver Morten Solvik at «grunnlaget for avslaget ikke har vært tilstrekkelig» og at fylket har gjort en saksbehandlingsfeil.

Liv Berit Erland er avdelingsleder for helse- og sosialfag ved Time vidaregåande skole. - I løpet av tre- fire dager skal vi få personale på plass, så Sigve kan begynne på skolen, sier hun.

Publisert: