- Havari skadar handel

Hjelmelandsambandet er mellombels fråtatt MF «Hjelmeland», som er sett inn i Tausambandet i forbindelse med at MF «Stavanger» er til reparasjon.