Billigere ferjer i Ryfylkesamband

Fra august blir det slutt på å kreve inn forhåndsbompenger i Finnøysambandet, Tausambandet og Høgsfjordsambandet.