Klart for mat på Lura

Gjerde Last har fått dispensasjon fra den gjeldende reguleringsplanen slik at 1. etasje i Gjerde Last sitt bygg på Lura kan tas i bruk som matvarebutikk.