Universitet i støpeskjeen

Høgskolen i Stavanger blir universitet fra nyttår, men debattenraser om hva slags universitet det skal være, og om byen er klarfor 10000 universitetsstudenter.