Lensmannen i Bjerkreim nekter å godta forelegg

Lensmann Reidar Idsø i Bjerkreim nekter å betale et forelegg for grov uforstand i tjenesten. Dermed blir det rettssak.