Høyre freder barnehagene

Politikerne i Stavanger forstår at barnehagene er presset. Høyres John Peter Hernes freder barnehagene for ytterligere kutt de neste årene.