Ti kroner i bomavgift på Haugalandet

Fylkestinget har tirsdag vedtatt areal— og transportplan for Haugalandet, som blant annet innebærer en bompengeordning på kroner 10 hele døgnet.