- 100 mill. å spare på Ryfast

Aksjonistene på Hundvåg mener deres alternative Ryfast-trasé vil gjøre prosjektet 100 millioner kroner billigere enn den løsningen som bystyret vedtok.