Kirkebesøket øker markert i Stavanger

Ingen andre bispedømmer enn Stavanger har så stor økning i antall kirkegjengere. Nesten 14 prosent flere gikk til gudstjeneste i fjor enn for seks år siden.