Planlegger helikoptertransport til sokkelen fra Lista