- Hermetikkbyggene bør bli både bydelshus og museum

Det varslede salget av Hermetikklaboratoriet og den tidligere Hermetikkfagskolen på Eiganes, utløser bydelspolitisk engasjement.