- Stort arbeid på kort tid

Seks år etter at opptrappingsplanen trådte i kraft, må Psykiatrisk klinikk på ny definere sin tilnærming til planen. Tidspresset er stort, ifølge sykehusdirektøren.