Myr-snipene tapte

Jæren Energi AS og Høg-Jæren vindpark er et langt skritt nærmere realisering.