Jørpeland får sin egen gågate

Men først må det tilrettelegges ny atkomstvei i Jørpeland sentrum.