Eldre må ha MTV

Når UPC innfører sine nye programpakker, blir beboerne ved Solvang alders— og omsorgshjem påtvunget ni ekstra kanaler, deriblant MTV og Cartoon Network.