- Dette er landeveisrøveri

Formannskapet i Stavanger gikk torsdag kveld som ventet inn for en bompengesats på 15 kroner og innkreving hele døgnet.