Tjener millioner på desperate foreldre

Eli Sævareid og Trygge Barnehager i Haugesund har de siste fire årene tjent 20 millioner kroner på at norske kommuner ikke makter å bygge mange nok barnehager.