Hjelpepleier saksøker SiR

Etter at hjelpepleier Marit Bjelland ble hjerteoperert, begyntekonfliktene med SiR. Hun har vært sykemeldt siden hun kollapsetover et brev fra sykehuset om nedbemanning. Sykehuset vil ikkekommentere saken, men viser til at nedbemanning var påkrevd.