Bør det settes opp øltelt ved Viking stadion?

To utesteder har søkt Stavanger kommune om skjenkebevilling til etprovisorisk øltelt utenfor det nye Viking stadion. Argumentet er atikke bare de som sitter på VIP-tribunen, bør få tilbud omalkoholservering. — Skal øl og idrett blandes på denne måten? spørkritikerne.