Lokale koblinger mot ransmiljøer i Oslo

En 25-åring fra Oslo har de siste årene operert både i det tyngsteransmiljøet på Østlandet og sammen med kriminelle rogalendinger.