Uklar Soma-skjebne

Når en ny 1-10 skole for døve og andre kommer omkring 2009, vil elevtallet bestemme om Soma skole blir nedlagt. Det sa rådgiver Roar Johannessen i kommunen på folkemøtet på Soma onsdag.