Utvalg går inn for dobbel bompris

Bomringen på Nord-Jæren er billigst i landet dersom en sammenligner med det som betales i Kristiansand, i Bergen, Trondhjem og Oslo. — Legger vi Oslo-takstene til grunn, vil vi hvert år få inn 320 millioner kroner til veibygging, sier samferdselssjef Gunnar Eiterjord.