Terrorgjerder svir i lommeboka

Norske havner får sine gjerder mot terror. Men det kommer til å koste, og rederiene må betale prisen.