3000 flere leser Aftenbladet

Regionavisene får flere lesere. Riksavisene sliter med minustall.