Inkassokrav kan være ulovlige

I likhet med svært mange andre kommuner, har Stavanger engasjertLindorff til å inndrive penger fra innbyggere som verken betalerregning eller purring på vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt.