Riksvei 44 endelig i mål

Bystyret i Sandnes har vedtatt reguleringsplanen for riksvei 44 fra Stangeland til Skjæveland.