Skal finne bykjernen

Neste år lager Sandnes kommune en sentrumsplan som forplikter alle utbyggere til å jobbe mot samme mål: En finere by.