Blant bønder og forretningsdrivende

Hvordan skal en nå ut med produktene sine? Matprodusenter fra Rogaland og Agder lærer av hverandre på Høiland Gard.