SiR-ledelsen mistet "fotfeste"

Aftenbladet har fått tilgang til evalueringsrapporten som bleutarbeidet av Rogalandsforskning på oppdrag for Helse Stavangeretter den store nedbemanningsprosessen som startet for cirka ett årsiden.