Optimisme i politiet til å oppklare dødsranet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Harald L.Grønlien i Rogaland, møtte mandag etterforskningsledelsen påPolitihuset i Stavanger i forbindelse med ranet 5. april i år.Formålet med møtet var å få en bred orientering om status i saken.