Ja til vindmøller på Høg-Jæren

Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til reguleringsplanenfor Høg-Jæren Energipark.