Sykehus på flyttefot

Fra høsten skal sykehuset operere i Hillevåg. Dagkirurgien skal flytte ut av sykehusområdet i Bekkefaret, og etter planen firedoble antall operasjoner.