Heltidsrektor på deltidsskole

Judith Tollevik viser rundt i lokalene på Den sosialpedagogiskehøyskolen i Hanabryggene i Sandnes. De myke stolene ved kantina,den storslåtte forelesningssalen med flygelet. Utsikten til sjøen.