Innrømmer å ha skaffet slegge og finlandshette

Den ranssiktede 46-åringen skal i avhør ha fortalt at han haroverlevert gjenstandene som ble brukt i de to ranene han er siktetfor.