To av tre vel bokmål på nynorsk- skule

Måndag blir det folkerøysting om Ålgård skule framleis skal vera nynorskskule. I dag er elevane som vel nynorsk i mindretal.