• Fra venstre: Sandra Skarholm, Hanne Marte Vatnaland, Emma Fuglestad (foran), Unn Aarrestad (bak), Mia Luna Vatnaland Arrellano (foran), Morten Lund (bak), Vidar Nedrebø og Henrik Nordtun Gjertsen Halvard Bøe Foto & Film
    Galleri

Partiene frir til de unge

Ved lokalvalget i 2015 var gjennomsnittsalderen på partilistene 48 år. Strand Senterparti har spurt ungdomspartiene til råds. Hva må til for å få unge til å stille på listene?