Størst piggfri-økning i Stavanger-området

Stadig flere velger vinterdekk uten pigger i Stavanger-området. Det siste året har piggfri-andelen økt med hele 11 prosentpoeng i Stavanger og Sandnes, som nå er helt i Norgestoppen for kjøring uten pigger.

Publisert: Publisert:

Stadig flere dropper piggdekk i Stavanger og Sandnes, viser ny undersøkelse. Foto: Pål Christensen

  1. Leserne mener

Piggfri-økningen er størst i Stavanger/Sandnes, går det frem av en undersøkelse fra Statens vegvesen. Undersøkelsen omfatter 13 norske byer og byområder.

Den kraftige veksten av biler med piggfrie vinterdekk har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor. En kampanje i to år førte ikke til endring, men fra 2017 til 2018 har vi sett en kraftig økning i piggfriandelen i Stavanger-området, fra 75 prosent av bilistene til 86 prosent, melder Statens vegvesen.

Både Oslo, Bergen og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr.

Piggfri-mål

Statens vegvesen har som mål å få opp piggfriandelen i de tre byene til mellom 85 og 90 prosent. I Oslo, som har den høyeste andelen, er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Tilsvarende tall for Bergen og Stavanger er 86 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år.

Det er bare Oslo og Asker/Bærum av områdene som Statens vegvesen har undersøkt som har større piggfri-andel enn Stavanger-området.

Piggdekkgebyr

I 2017 ble det innført et piggdekkgebyr for alle biler som kjører med piggdekk i Stavanger. Stavanger skiller seg spesielt ut i undersøkelsen med en økning i piggfriandelen på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2017.

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune mener piggdekkavgiften har hatt effekt.

- Piggdekkavgift er et effektivt virkemiddel for å redusere piggdekkbruken. Etter at vi innførte piggdekkavgift i Stavanger i fjor, er piggdekkbruken nesten halvert. Det er bra for byens luftkvalitet siden redusert piggdekkbruk gir mindre svevestøv, sier hun til nettsiden til Stavanger kommune.

Negativ helseeffekt

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv, jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

Publisert: