• Roger Myklebust, Asle Havsø Sæstad og Odd Stangeland. Arnt Olav Klippenberg

Det ulmer et distriktsopprør i Dalane

Staten kan spare 800 000 kroner på å legge ned trafikkstasjonen i Dalane. Kostnaden er tusenvis av turer fram og tilbake til Stavanger.