• Randaberg-ordfører Kristine Enger og Sandnes-ordfører Stanley Wirak ble begge nedstemt i styringsgruppa for Bymiljøpakken, men fikk de andre partene med på at det må gjøres noe med rushtidsavgiften. Carina Johansen

Bomringene åpner mandag - men rushtidsavgiften kan bli kortvarig

Bomringen på Nord-Jæren åpner som planlagt 1.oktober, men det er bred enighet om å komme raskt i gang med reforhandlingene. Der er ordførerne på Nord-Jæren enige om at det må gjøres noe med rushtidsavgiften.