• Politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth mener at det i flere saker går for lang tid fra det straffbare forholdet skjer til ungdomsoppfølgingen trer i kraft. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Flere utfordringer med ungdomsoppfølging

- Ungdomsoppfølging er fint på papiret, men det fungerer ikke alltid i praksis, sier politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth.